Viešieji pirkimai

Progimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015m. ( mažos vertės pirkimų taisyklės).
Kybartų 'Saulės' progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas.
2014 metų viešųjų pirkimų planas.
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2013 metus.
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2012 metus.
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2012, 2013,
Viešųjų pirkimų planas 2012, 2014 
Mažos vertės pirkimų žurnalas 2014 metais, 2015 metais.
2014 metų pirkimai - ataskaita.
2015 metų viešųjų pirkimų ataskaita.
Skelbiame 2016 metų pirkimų žurnalą: 

atliktu_pirkimu_zurnalas_2016_metai.pdf

Skelbiame 2016 metų viešųjų pirkimų duomenis (žurnalą). 2016-metu-pirkimu-zurnalas.pdf

Skelbiame 2017 metų viešųjų pirkimų duomenis (žurnalą). zurnalas-2017.pdf

Pirkimų ataskaita 2017 metai: ataskaita-1.pdf

Pirkimų žurnalas 2018 metai: pirkimu-zurnalas-2018m.pdf

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ Tvarkos aprašas

mazvertpirk.aprasas2017-07-01.pdf

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 2018 m.: pirkimu-zurnalas-2018m.pdf

 

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS

2018 METŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS–SUVESTINĖ: planas-suvestine-2018-metams.pdf2016 metų pirkimų planas
Viešųjų pirkimų taisyklės 2016 metai
viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas
2014 Viešųjų pirkimų planas
2013 Viešųjų pirkimų planas
2014 Viešųjų pirkimų planas
2013 Viešųjų pirkimų planas
2014 Viešųjų pirkimų planas
2015 metų viešųjų pirkimų planas 1
2015 pirkimų žurnalas su PVM
2014 metų viešųjų pirkimų ataskaita.
2013 metų viešųjų pirkimų ataskaita.
2012 metų viešųjų pirkimų ataskaita.

Atnaujinta: 2018-05-25