Įsivertinimas

2016-2017 mokslo metų plačiojo įsivertinimo rezultatai.

platusis-16-17.pdf

Analizuojant įsivertinimo duomenis daromos išvados:

  1. Mokymosi pasiekimai neblogi.
  2. Mokytojams reikia kvalifikacinių renginių kaip įvaldyti vertinimo strategijas ir būdus.
  3. Reikia tobulinti mokymosi bendradarbiaujant  organizavimą pamokoje.
  4. Racionaliai išnaudoti turimų priemonių galimybės pamokoje.
  5. Pamokos uždavinio kėlimo su pamatuotais rezultatais tobulinimas.
  6. Tobulinti tėvų savalaikį  informavimą ir švietimą, tėvų įtraukimas į mokyklos veiklą.
  7. Trūksta mokytojų atsakomybės ir aktyvumo diskutuojant apie mokinių mokymąsi.
  8. Neatsakingai siekiama komandinių tikslų, ne visi mokytojai vienodai prisiima atsakomybę .

Įsivertinimo grupė sudarė vidaus giluminio įsivertinimo rodiklių krepšelį 

giluminio-isivertinimo-krepselis.doc

Nutarta įsivertinti Mokinio pasiekimus ir pažangą (1.2.1.) 2017 metais.

Giluminio įsivertinimo iliustracijos: iliustracijos-1.2.1.-.pdf

Įsivertinimo medžiaga bendruomenei:

1. Įsivertinimas iš stebėtų 2017 metais pamokų:  isivertinimas-is-stebetu-pamoku..pdf

2. Įsivertinimas analizuojant mokinių pažangą per paskutinius 3 metus: pasiekimu-ir-pazangos-kitimas-per-kelis-mokslo-metus.pdf

3. Giluminis Įsivertinimas analizuojant mokinių pažangą: giluminis-isivertinimas.pdf

4. Mokytojų apklausa_pasiekimai: ataskaita_2018_01_22.pdf

5. Mokinių apklausa_Pasiekimai_LT 2017: ataskaita_2018_01_02-2.pdf

6. Mokinių apklausa NMVA 2017: ataskaita_2018_01_16.pdf

7. Tėvų apklausos rezultatai:  tevu-apklausos-rezultatai-2017.xlsx

8. Pasiekimų asmeniškumo apibendrinimas: pasiekimu-asmeniskumas.pdf

GILUMINIO ĮSIVERTINIMO ATASKAITA IR IŠVADOS: giluminio-veiklos-kokybes-isivertinimo-rezultatai-ir-isvados.pdf

 

 

 

Atnaujinta: 2018-03-12