Dokumentai

 PROGIMNAZIJOS VEIKLOS DOKUMENTAI, TVARKOS, APRAŠAI, POLITIKOS    

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS: darbotvtaisyklenuo2018-03-28.pdf

Darbo tvarkos taisyklių papildymas:  darbotvtaisyklenuo2018-03-28-1.pdf

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS
DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
darbuotoju-veiklos-vertinimo-aprasas.pdf

MOKINIŲ IŠVYKŲ, TURISTINIŲ ŽYGIŲ, EKSKURSIJŲ, VARŽYBŲ

ORGANIZAVIMO TVARKA ekskursijuvarzybu.-tvarka1.docx

MOKINIŲ, DALYVAUJANČIŲ IŠVYKOJE (RENGINYJE, SPORTO VARŽYBOSE)

20………………   SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS: instruktazuret.-1.docx

Mokinių pamokų lankomumo gerinimas ir apskaita:

lankomumo-gerinimas-ir-apskaita.pdf

Elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas:

el.dienyno_tvaprasas.pdf

Vaiko Gerovės Komisijos veiklos nuostatai:

vgk.docx

 KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

mokiniuadat-1.docx

MOKINIŲ REGISTRO SAUGAUS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO TAISYKLĖS

mokiniu-registro-saugaus-elektronines-informacijos-tvarkymo-taisykles.docx

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarka:

saugosinstrutavimotvarka.pdf

DARBUOTOJŲ DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

asmens-duomenupolitika.pdf

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

lygiu-galimybiu-politika-ir-jos-igyvendinimo-tvarka.pdf

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

ikt-naudojimo-ir-arbuotoju-stebesenos-tvarka.pdf

 KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS ASMENS duomenų tvarkymo taisyklės

2-istaigos-adt-taisykles.-.pdf

DARBUOTOJŲ MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS IR TURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠAS

matats.ir-turtineszal.tv.aprasas-1.docx

DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO, TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ TVARKOS APRAŠAS

pazeidimu-ispejimu-tvarka.docx

TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TAISYKLĖS

komandiruotes-taisykles.doc

DIENPINIGIŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

dienpinigu-mokejimo-tvarkos-aprasas.docx

Įrengtų progimnazijos teritorijoje ir viduje vaizdo kamerų ir vaizdo įrašų naudojimo tvarka:

vaizdokamerunaudojaprasas.pdf

 

Vadovėlių pirkimo, išdavimo ir nurašymo tvarka
mokytoj-vadavimo-tvarkos-aprasas.docx
kybartu-progimnazijos-nuostatai-3.pdf
​​