Dokumentai

 PROGIMNAZIJOS VEIKLOS DOKUMENTAI, TVARKOS, APRAŠAI

Ugdymo procesas 2017-2018 mokslo metais:        

ugdymo-procesas-2017-2018-mokslo-metais.pdf

Mokinių pamokų lankomumo gerinimas ir apskaita:

lankomumo-gerinimas-ir-apskaita.pdf

Mokinių mokymosi krūvio optimizavimo tvarka:     

mokiniu-mokymosi-kruviu-optimizavimo-priemoniu-planas-2017-18.pdf

Mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos teikimo priemonių aprašas:

mokymosi-pasiekimu-ir-pagalbos-tvarkos-aprasas.pdf

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka:

mokiniu-pasiekimu-ir-pazangos-vertinimo-tvarka.pdf

Mokinių asmeninės pažangos stebėsena ir fiksavimas:

asmenines-pazangos-stebesena-ir-fiksavimas.pdf

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai:

el.dienyno_tvark_nuostatai.doc

Vaiko Gerovės Komisijos veiklos nuostatai:

vgk.docx

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarka:

saugosinstrutavimotvarka.pdf

KITI DOKUMENTAI

Vadovėlių pirkimo, išdavimo ir nurašymo tvarka
mokytoj-vadavimo-tvarkos-aprasas.docx
kybartu-progimnazijos-nuostatai-3.pdf
darbo-tvarkos-taisykles-1.pdf
​​