Dokumentai

Budėjomo mokykloje tvarka:

budejimo-tvarka.pdf

PLANAVIMO DOKUMETAI

ugdymo-plano-2015-2017-mokslo-metams-priedai-1.pdf
ugdymo-planas-2015-2017mokslo-metams.pdf
progimnazijos-2015-2017-met-strateginis-planas.pdf

2017 metų progimnazijos veiklos planas:                        2017-metu-veiklos-planas.pdf

2017 metų planas ir 2017-2019 metų starteginis planas : 2017-metu-planas.pdf   

                                                                                   starteginis-2016-2019-metu-palnas.pdf

 

 

 

KITI DOKUMENTAI

Vadovėlių pirkimo, išdavimo ir nurašymo tvarka
mokytoj-vadavimo-tvarkos-aprasas.docx
kybartu-progimnazijos-nuostatai-3.pdf
darbo-tvarkos-taisykles-1.pdf
​​