Renginiai

Lankėsi svečiai iš Bulgarijos

 

      Vizitas prasidėjo ekskursija po  Kybartų „Saulės“ progimnaziją. Vizito dalyviai susipažino su progimnazijos edukacinėmis aplinkomis, apsilankė kabinetuose, sporto bei aktų salėse, pabuvojo keliuose neformaliojo ugdymo užsiėmimuose.

      Vėliau susitikimas vyko konferencijų salėje. Svečiai iš Bulgarijos supažindino su Bulgarijos švietimo sistema, paminėjo, kad nuo 2016 m. rugsėjo pradėjus galioti naujam Švietimo įstatymui, susidūrė su iššūkiais. Vienas iš tokių – privalomas verslumo ugdymas nuo 1 klasės.

      Kybartų „Saulės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintaras Vencius svečiams pristatė, kaip verslumas ugdomas jų progimnazijoje. Jis paminėjo, kad verslumo ugdymas progimnazijoje yra neprivalomas, tačiau jis yra ugdomas per neformalųjį ugdymą. Tai vyksta projektinės veiklos metu. Vykdomi projektai „Mielesnio draugo už knygą nėra“, kuriame mokiniai gamina skirtukus knygoms ir juos parduoda, taip pat tradicinis projektas „Kaziuko mugė“, kurio metu  mokiniai ir jų tėveliai bei seneliai pardavinėja savo rankdarbius ir gaminius vieni kitiems. Surinktos lėšos patenka į klasės fondus ar asmeniškai „verslininkams“. Spalio mėnesį progimnazijoje vyksta karjeros pamokos, kurių metu pamokas mokiniams veda tėvai, supažindindami juos su savo profesijomis.

      Susitikimo metu apsikeista nuomonėmis dėl Lietuvos ir Bulgarijos švietimo aktualijų bei galimo bendradarbiavimo tarp mokyklų. Vėliau svečiai išvyko į Ožkabalius aplankyti Jono Basanavičiaus gimtinės, kadangi J. Basanavičius  1891 m. priėmė Bulgarijos pilietybę,  nuo 1893 m. dirbo Bulgarijos kunigaikščio Ferdinando rūmų gydytoju. 1892 m. gyveno  Varnos mieste,  netoli  Provadijos Ivan Vazov pagrindinės mokyklos.

 

Kybartų „Saulės“ progimnazijos

direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintaras Vencius
Ankstesni įrašai


      Kovo 9 dieną progimnazijoje vyko 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Tėvynei iš vaiko širdelės“, skirtas Kovo 11-ajai paminėti.  

      Kybartų „Saulės“ progimnazijoje vyko pilietiškumo pamokos „Skambėk per amžius, būk laisva...“, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

 

      Šių metų kovo 7 dieną Kybartų „Saulės“ progimnazijoje visuomenės sveikatos priežiūros specialistė R. Stumbrienė ir socialinė pedagogė I. Linkevičienė organizavo viktoriną 7-8 klasių mokiniams „Pasitikrink žinias apie psichoaktyvias medžiagas“. 

 

      Konkursas vyks nuo kovo 2d. iki balandžio 7d.

      Vasario 15 d. mokyklos konferencijų salėje vyko viktorina skirta paminėti Vasario 16 – ajai ir Mokyklos 15 metų jubiliejui.