Naujienos

Rugsėjo pirmąją į mokslo ir žinių šventę rinkosi Kybartų pargrindinės mokyklos ir Kybartų Kristijono Donelaičio ginmazijos mokiniai. Tradiciškai, pagrindinės mokyklos stadione, vyko mokslo metų atidarymo šventė. Kybartų Pagrindinę Mokyklą šiais mokslo metais lankys 666 mokiniai.

Birželio 14 dieną mokyklos BMT komanda pristatė Vilniuje vykusio seminaro patirtį. Mokytojams buvo surengtas seminaras 'Problemų sprendimo metodai'. Seminaro metu mokyklos komanda pasidalino patirtimi, mokytojai dirbo grupėse. Pasinaudojus mokyklos plačiojo audito rezultatais, mokytojai, pasinaudodami problemos gryninimo metodais ir būdais, aptarė plačiojo įsivertinimo rezultatus, aptarė ir išgrynino rezultatus, priežąstis ir iškėlė tikslus bei uždavinius giluminiam įsivertinimui.

Projektas, kuriame dalyvauja mokykla, prasideda 2010 metais ir tęsis iki 2011 metų rugsėjo. Mokykylos komanda atliko problemos gryninimo pratimus, susipažino su kolegimis iš daugelio Lietuvos mokyklų. (Tai akimirkos iš pirmojo seminaro.)

Informuojame, jog 2010 metų Jūsų 2 proc. paramos dėka mokykla gavo papildomų lėšų, kurios panaudotos Jūsų vaiko ugdymo tikslams įgyvendinti.

Mokesčio dalis, skirta mokyklai nesumažins Jūsų gaunamų pajamų, bet sudarys geresnes sąlygas vaikų ugdymuisi ir tuo pačiu padėtų tvirtesnį pagrindą jų ateičiai. Primename, kad ir šiais metais prašymus galite teikti iki gegužės 02 d. Informacija apie 2-jų procentų paramos pervedimo Labdaros fondui galimybes galite rasti internetiniame puslapyje:http://nauja.vmi.lt Galite šią formą (FR 0512) užpildyti patys ir ją siųsti elektroniniu būdu. Galite užpildę patys nunešti į bet kurią apskrities mokesčių inspekciją ir įmesti į tam tikslui skirtą dėžę.

Balandžio 16 dieną mokykloje vyko rajoninės ŠVIESOFORO varžybos. Nugalėtojais tapo Alvito pagrindinės mokyklos komanda.

„....Paklausėme išminčiaus: „Ar galima girti vaiką?“ Jis mums atsakė: „Pagyrimas stiprina norą skraidyti, padaro skrydį aukštesnį ir greitesnį, o skrydžio grožį – tobulesnį“ Paklausėme : „Už ką vaiką girti?“ Išminčius atsakė: „Girkite už kiekvieną žingsnį į priekį, net už patį mažiausią, vos pastebimą.