Naujienos

Vasario 15 dieną mokykloje vyko I-IV klasių mokinių meninio skaitymo konkursas 'Tėvynei iš vaiko širdelės', V-VIII klasių mokiniai su klasių vadovais piešė kolektyvinį piešinį, skirtą Tėvynei. Aktų salėje vyko meninė integruota programa 'Šaukiu aš tautą'.

Mokinių dėmesiui. Skaitykite apie socialinius tinklus ir pažinčių portalus internete.

Susipažinkite su Jus tykančiais pavojais naudojantis socialiniais tinklalapiais ir pažinčių portalais. Siūlome Jums susipažinti su medžiaga apie vaikų privatumą internete. Siūlome susipažinti su medžiaga tinklalapyje www.eprivatumas.lt

Seminarą vedė mokyklos direktorius Arvydas Judickas ir technologijų mokytoja metodininkė Vilija Murinienė.

Rugsėjo pirmąją į mokslo ir žinių šventę rinkosi Kybartų pargrindinės mokyklos ir Kybartų Kristijono Donelaičio ginmazijos mokiniai. Tradiciškai, pagrindinės mokyklos stadione, vyko mokslo metų atidarymo šventė. Kybartų Pagrindinę Mokyklą šiais mokslo metais lankys 666 mokiniai.

Birželio 14 dieną mokyklos BMT komanda pristatė Vilniuje vykusio seminaro patirtį. Mokytojams buvo surengtas seminaras 'Problemų sprendimo metodai'. Seminaro metu mokyklos komanda pasidalino patirtimi, mokytojai dirbo grupėse. Pasinaudojus mokyklos plačiojo audito rezultatais, mokytojai, pasinaudodami problemos gryninimo metodais ir būdais, aptarė plačiojo įsivertinimo rezultatus, aptarė ir išgrynino rezultatus, priežąstis ir iškėlė tikslus bei uždavinius giluminiam įsivertinimui.

Projektas, kuriame dalyvauja mokykla, prasideda 2010 metais ir tęsis iki 2011 metų rugsėjo. Mokykylos komanda atliko problemos gryninimo pratimus, susipažino su kolegimis iš daugelio Lietuvos mokyklų. (Tai akimirkos iš pirmojo seminaro.)