Vilkaviškio rajono
Kybartų "Saulės" progimnazija
Mokytojų sąrašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Vadovauja klasei
1. Agnė Nacevičienė Etika, žmogaus sauga, neformalusis ugdymas 7b
2. Daiva Leonavičienė istorija, neformalusis ugdymas 6c
3. Gintarė Stundžienė vaiko auginimo atostogose  
4. Jolita Dabrišienė Spec.pedagogas - logopedas  
5. Kęstutis Rakauskas matematika, konsultacinė grupė 6a
6. Linas Daubaras neformalusis ugdymas  
7. Rosita Lenkaitienė vaiko auginimo atostogose  
8. Vilija Bagušauskienė pailgintos darbo dienos grupė  
9. Vilma Žvirblienė anglų kalba  
10. Asta Pasaulytė pradinis ugdymas 2c
11. Sonata Birštonienė pradinis ugdymas 2a
12. Laima Kriščiūnienė pradinis ugdymas 2b
13. Birutė Urbonienė pradinis ugdymas 3c
14. Oksana Kriaučiūnienė pradinis ugdymas 3b
15. Laimutė Lukoševičienė pradinis ugdymas 4a
16. Regina Kriščiūnienė pradinis ugdymas 4c
17. Irena Zaleckienė pradinis ugdymas 1a
18. Rasa Šilkauskienė kūno kultūra, neformalusis ugdymas 8b
19. Danguolė Borkertienė muzika,neformalusis ugdymas  
20. Ingrida Valaitienė Lietuvių kalba  
21. Reda Buividavičienė geografija 6b
22. Vilija Murinienė technologijos, neformalusis ugdymas 5b
23. Inga Vaitkevičienė pradinis ugdymas 1b
24. Gitana Literskytė-Katkevičienė lietuvių kalba 5a
25. Darius Vaitkevičius technologijos, neformalusis ugdymas 7b
26. Rimutė Jalinskienė matematika, konsultacinė grupė 8a
27. Kristina Antanavičienė pradinis ugdymas 1c
28. Janina Abraitienė chemija, biologija, gamta  
29. Janina Judickienė fizika, gamta  
30. Teresė Mačiokaitė tikyba  
31. Aušra Lukoševičiūtė tikyba  
32. Jurgita Adomaitienė anglų kalba, vokiečių kalba 8c
33. Esmeralda Čeponytė rusų kalba  
34. Klementina Januševskaja rusų kalba  
35. Neringa Kastanavičienė anglų kalba  
36. Aldona Mateikienė informacinės technologijos, matematika 5c
37. Vytautas Valiokas Kūno kultūra, neformalusis ugdymas  
38. Rimas Kanopa neformalusis ugdymas  
39. Irena Šunokienė šokiai,neformalusis ugdymas  
40. Sonata Galinienė šokiai, istorija,neformalusis ugdymas  
41. Gintas Vilimaitis fotografija, renginių studija  
42. Ilona Galeckienė anglų kalba  
43. Rosida Albaitienė pradinis ugdymas 4b
44. Ingrida Linkevičienė socialinė pedagogė  
45. Jolanta Liorančienė pradinis ugdymas 3a
46. Vaida Plaušinienė dailė, neformalusis ugdymas 7a
47. Arvydas Judickas Informacinės technologijos  
48. Aldona Strakauskaitė lietuvių kalba  
49. Gintaras Vencius neformalusis ugdymas