Vilkaviškio rajono
Kybartų "Saulės" progimnazija
Mokytojų sąrašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Vadovauja klasei
1. Agnė Nacevičienė Etika, žmogaus sauga, neformalusis ugdymas 8b
2. Daiva Leonavičienė istorija, neformalusis ugdymas 7c
3. Gintarė Stundžienė vaiko auginimo atostogose  
4. Jolita Dabrišienė Spec.pedagogas - logopedas  
5. Kęstutis Rakauskas matematika, konsultacinė grupė 7a
6. Linas Daubaras neformalusis ugdymas  
7. Vilija Bagušauskienė pailgintos darbo dienos grupė  
8. Vilma Žvirblienė anglų kalba  
9. Asta Pasaulytė pradinis ugdymas 3c
10. Sonata Birštonienė pradinis ugdymas 3a
11. Laima Kriščiūnienė pradinis ugdymas 3b
12. Birutė Urbonienė pradinis ugdymas 4c
13. Oksana Kriaučiūnienė pradinis ugdymas 4b
14. Laimutė Lukoševičienė pradinis ugdymas 1a
15. Regina Kriščiūnienė pradinis ugdymas 1b
16. Irena Zaleckienė pradinis ugdymas 2a
17. Rasa Šilkauskienė kūno kultūra, neformalusis ugdymas 5a
18. Ingrida Valaitienė Lietuvių kalba  
19. Reda Buividavičienė geografija 7b
20. Vilija Murinienė technologijos, neformalusis ugdymas 6b
21. Inga Vaitkevičienė pradinis ugdymas 2b
22. Gitana Literskytė-Katkevičienė lietuvių kalba 6a
23. Darius Vaitkevičius technologijos, neformalusis ugdymas 8c
24. Rimutė Jalinskienė matematika, konsultacinė grupė  
25. Kristina Antanavičienė pradinis ugdymas 2c
26. Janina Abraitienė chemija, biologija, gamta 5b
27. Janina Judickienė fizika, gamta  
28. Teresė Mačiokaitė tikyba 5c
29. Aušra Lukoševičiūtė tikyba  
30. Jurgita Adomaitienė anglų kalba, vokiečių kalba  
31. Esmeralda Čeponytė rusų kalba  
32. Klementina Januševskaja rusų kalba  
33. Neringa Kastanavičienė anglų kalba  
34. Aldona Mateikienė informacinės technologijos, matematika 6c
35. Vytautas Valiokas Kūno kultūra, neformalusis ugdymas  
36. Rimas Kanopa neformalusis ugdymas  
37. Irena Šunokienė šokiai,neformalusis ugdymas  
38. Sonata Galinienė šokiai, istorija,neformalusis ugdymas  
39. Gintas Vilimaitis fotografija, renginių studija  
40. Ilona Galeckienė anglų kalba  
41. Rosida Albaitienė pradinis ugdymas 4a
42. Ingrida Linkevičienė socialinė pedagogė  
43. Jolanta Liorančienė pradinis ugdymas kūno kultūra  
44. Vaida Plaušinienė dailė, neformalusis ugdymas 8a
45. Arvydas Judickas Direktorius, Informacinės technologijos  
46. Aldona Strakauskaitė Direktoriaus pavaduotoja, lietuvių kalba  
47. Gintaras Vencius Direktoriaus pavaduotojas, neformalusis ugdymas