Vilkaviškio rajono
Kybartų "Saulės" progimnazija
Mokytojų sąrašas

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Vadovauja klasei
1. Agnė Nacevičienė Etika, neformalusis ugdymas 6b
2. Daiva Leonavičienė istorija, neformalusis ugdymas 5c
3. Gintarė Stundžienė anglų kalba 7a
4. Ingrida Kalinauskienė psichologo asistentė  
5. Jolita Dabrišienė Spec.pedagogas - logopedas  
6. Kęstutis Rakauskas matematika 5a
7. Linas Daubaras neformalusis ugdymas  
8. Rosita Lenkaitienė anglų kalba(atostogose vaiko auginimui)  
9. Vilija Bagušauskienė pailgintos darbo dienos grupė  
10. Vilija Žalienė žmogaus sauga, neformalusis ugdymas 6a
11. Vilma Žvirblienė anglų kalba  
12. Asta Pasaulytė pradinis ugdymas 1c
13. Sonata Birštonienė pradinis ugdymas 1a
14. Laima Kriščiūnienė pradinis ugdymas 1b
15. Birutė Urbonienė pradinis ugdymas 2c
16. Oksana Kriaučiūnienė pradinis ugdymas 2b
17. Laimutė Lukoševičienė pradinis ugdymas 3a
18. Regina Kriščiūnienė pradinis ugdymas 3c
19. Irena Zaleckienė pradinis ugdymas 4a
20. Teresė Karalienė pradinis ugdymas 4b
21. Antanas Lukoševičius pradinis ugdymas 4c
22. Rasa Šilkauskienė kūno kultūra, neformalusis ugdymas 8b
23. Danguolė Borkertienė muzika,neformalusis ugdymas  
24. Ingrida Valaitienė Lietuvių kalba  
25. Reda Buividavičienė geografija 5b
26. Vilija Murinienė technologijos, neformalusis ugdymas  
27. Inga Vaitkevičienė Matematika 6c
28. Gitana Literskytė-Katkevičienė lietuvių kalba  
29. Darius Vaitkevičius technologijos, neformalusis ugdymas 8c
30. Rimutė Jalinskienė matematika  
31. Kristina Antanavičienė lietuvių kalba  
32. Janina Abraitienė chemija, biologija, gamta  
33. Janina Judickienė fizika, gamta  
34. Teresė Mačiokaitė tikyba, žmogaus sauga  
35. Aušra Lukoševičiūtė tikyba  
36. Jurgita Adomaitienė anglų kalba  
37. Esmeralda Čeponytė rusų kalba  
38. Klementina Januševskaja rusų kalba  
39. Neringa Kastanavičienė anglų kalba  
40. Aldona Mateikienė informacinės technologijos 8a
41. Vytautas Valiokas Kūno kultūra, neformalusis ugdymas  
42. Rimas Kanopa neformalusis ugdymas  
43. Irena Šunokienė šokiai,neformalusis ugdymas  
44. Sonata Galinienė šokiai, istorija,neformalusis ugdymas  
45. Gintas Vilimaitis fotografija, renginių studija  
46. Ilona Galeckienė anglų kalba 8d
47. Rosida Albaitienė pradinis ugdymas 3b
48. Ingrida Linkevičienė socialinė pedagogė  
49. Jolanta Liorančienė pradinis ugdymas 2a
50. Vaida Plaušinienė dailė, neformalusis ugdymas  
51. Arvydas Judickas Informacinės technologijos  
52. Aldona Strakauskaitė lietuvių kalba  
53. Gintaras Vencius neformalusis ugdymas