Pusmečių ir atostogų datos

Mokslo metų trukmė:                                                            

mokslo metai prasideda 2016 rugsėjo 1 d.

 

Mokslo metus baigia: 

2017 m. birželio 2 d.

              

Atostogų laikas:

rudens – nuo spalio 31 d. iki lapkričio 4 d.;

žiemos (Kalėdų) – nuo gruodžio 27 d. iki sausio 6 d.;

pavasario (Velykų) – nuo balandžio 10 d. iki balandžio 14 d.

vasaros – nuo  birželio 2 d. iki rugpjūčio 31 d.(6-8 klasėms), 1-5 klasėms - nuo gegužės 31 d.  iki rugpjūčio 31 d.

                      

Trimestrų datos:

pirmas trimestras 2015-09-01 – 2016-11-30;

antras  trimestras 2016-12-01 – 2017-02-28

trečias trimestras 2017-03-01 -  2017-02 (6-8 klasėms), 2017-03-01 - 2017-05-30 (1-5 klasėms)

 

Atnaujinta: 2016-12-01