Neformaliojo švietimo veikla ir pasiekimai

2017-2018 mokslo metams progimnazija mokiniams siūlo šiuos neformaliojo švietimo užsiėmimus (būrelius), kurie vyks pagal nurodomą tvarkaraštį.

Eil. Nr.

Mokytojai

Būreliai, sekcijos

Val. skč.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRADIENIS

PENKTADIENIS

Vieta

Laikas

Vieta

Laikas

Vieta

Laikas

Vieta

Laikas

Vieta

Laikas

 1.  

J. Liorančienė

Aktyvaus judėjimo s. 2kl.

3

Maž. sp. s.

13.00-14.00

Maž. sp. s.

13.00-14.00

Maž. sp. s.

13.00-14.00

 

 

 

 

 1.  

V. Gaurienė

Dainavimo ansamblis

2

239 k.

13.00-14.00

 

 

239 k.

13.00-14.00

 

 

 

 

 1.  

K. Antanavičienė

Jaunųjų tyrėjų  būrelis

1

 

 

 

 

 

 

 

 

22 k.

12.05-13.05

 1.  

J. Liorančienė

Saugaus eismo būrelis

1

 

 

 

 

 

 

16 k.

13.00-14.00

 

 

 1.  

R. Kanopa

Futbolo s. 1-4 kl.

2

Maž. sp. s.

14.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

R. Šilkauskienė

Sporto būreliai (šaškės, šachmatai)

1

 

 

Maž. sp. s.

12.00-13.00

 

 

 

 

 

 

 1.  

I. Vaitkevičienė

Folkloro  būrelis

1

 

 

 

 

 

 

 

 

11 k.

12.05-13.05

 1.  

J. Liorančienė

Kvadrato sekcija 3-4kl.

2

 

 

Didž.

sp. s.

14.00-15.00

 

 

Didž.

sp. s.

14.00-15.00

 

 

 1.  

G. Vencius

3-4 kl. „DSV“ būrelis

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Maž. sp. s.

13.10-15.10

 1.  

G. Vencius

3-4 klasių krepšinio b.

2

Didž.

sp. s.

12.00-14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

V. Gaurienė

5-8 kl. dainavimo ansamblis

1

 

 

 

 

239 k.

14.00-15.00

 

 

 

 

 1.  

V. Plaušinienė 

Dailės b.

1

 

 

236 k.

15.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 1.  

V. Valiokas

Lengvosios atletikos sekcija

2

 

 

Didž.

sp. s.

14.30-15.30

 

 

Didž.

sp. s.

14.30-15.30

 

 

 1.  

R. Šilkauskienė

Kvadrato sekcija 5-6kl.

1

 

 

 

 

 

 

Maž. sp. s.

14.00-15.00

 

 

 1.  

G. Vilimaitis

Fotografijos ir kino klubo  būrelis

2

 

 

Aktų s.

15.00-16.00

Aktų s.

15.00-16.00

 

 

 

 

 1.  

L. Daubaras

Muzikos instrumentų būrelis

2

 

 

 

 

KC

15.00-17.00

 

 

 

 

 1.  

D. Leonavičienė

Muziejininkų būrelis

1

 

 

 

 

205 k.

14.00-15.00

 

 

 

 

 1.  
 1. A. Nacevičienė

Dizaino būrelis

1

 

 

101 k.

15.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 1.  
 1. R. Simanavičienė

Keramikos būrelis

2

 

 

 

 

 

 

Metalo dirbt.

14.00-16.00

 

 

 1.  
 1. J. Abraitienė

Siuvinėjimo būrelis

1

 

 

 

 

306 k.

14.00-15.00

 

 

 

 

 1.  
 1. V. Murinienė

Darbščiųjų rankų būrelis

1

 

 

108 k.

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 1.  
 1. D. Vaitkevičius

Medžio drožėjų būrelis

1

 

 

022 k.

14.15-15.15

 

 

 

 

 

 

 1.  
 1. G. Vencius

Ugdymo karjerai būrelis

1

 

 

324 k.

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 mokslo metais 10 ugdymo dienų organizuojama šia tvarka:

Data /

Savaitės diena

Kurioms klasėms skiriama?

 

Veiklos turinys

 

Veiklos paskirtis

2017-09-01 /

(penktadienis)

1 – 8  klasėms

Mokslo ir žinių diena

Ugdyti mokslo ir pažinimo vertybines nuostatas.

2017-10-05 / ketvirtadienis

 

1 – 8  klasėms

Savivaldos diena(ugdymo karjerai diena).

Plėtoti mokinių asmenines, socialines ir komunikavimo kompetencijas.

2017-11-22

(trečiadienis

1 – 8 klasėms

Projektas „Lietuvos kariuomenės žygių atmintis, dabartis, ateitis“ (pilietinio ugdymo diena)

Ugdyti pagarbą Tėvynės gynėjams, pilietiškumą ir patriotizmo jausmus. Skatinti domėtis Lietuvos istorija.

2017-12-22 /

(penktadienis)

1 – 8  klasėms

Projektas „Advento rimtyje kiekvieno širdyje – Gerumo ir Vilties šviesa“( etninės kultūros ugdymo diena)

Atskleisti lietuvių liaudies papročių prasmę, taurumą ir grožį mokinių meninius gebėjimus.

2018-01-12 /

penktadienis

1-8

klasėms

Projektas „Laisvės kaina“ (pilietinio ugdymo diena)

Padėti suvokti Laisvės kainą, ugdyti pilietiškumą.

2018-02-15 /

ketvirtadienis

1 – 8  klasėms

Projektas „100 metų Lietuvos Respublikai“ (pilietiškumo ugdymo diena).

Skatinti gimtojo krašto istorinę atmintį,  ugdyti pilietiškumą, saviraišką, puoselėti nacionalines vertybes.

2018-03-05 /

pirmadienis

1 – 8  klasėms

Kaziuko mugė (verslumo ir ugdymo karjerai diena).

Skatinti saviraišką, verslumą. Puoselėti tautines tradicijas.

2018-05-16 /

trečiadienis

 

1 – 8  klasėms

Projektas „Gamtamoksliniai tyrimai tradinėse ir netradinėse ugdymo(si) aplinkose“ (gamtamokslinio ugdymo diena).

Plėtoti kognityvinius įgūdžius   ir kūrybiškumo kompetencijas.

2018-05-30 /

trečiadienis

 

1 – 4 klasėms

Žygių, ekskursijų diena

 (gimtojo krašto pažinimo diena).

Suteikti vaikams naujų patirčių atradimo džiaugsmą, plėsti akiratį.

2018-05-31 /

ketvirtadienis

1 – 4 klasėms

Projektas „Mokyklėle, lik sveika“ (pradinių klasių mokslo metų pabaigos šventiniai renginiai)

Į(si)vertinti  pasiekimus per mokslo metus, pagerbti pirmūnus, skatinti mokinių kūrybiškumą, ir saviraišką.

2018-06-12 /

antradienis

5 – 8 klasės

Projektas „Sporto diena“

(fizinio aktyvumo diena).

Propaguoti fizinį aktyvumą.

Skatinti sveikos gyvensenos poreikį.

2018-06-15 /

penktadienis

 

5 – 8 klasės

Projektas „Sveika, vasarėle, -darbai jau baigti“. Aštuntokų išleistuvės.

Į(si)vertinti  pasiekimus per mokslo metus, pagerbti pirmūnus, skatinti mokinių kūrybiškumą, ir saviraišką.

 

Renginiai, vykę 2016-2017 mokslo metais, pasiekimai olimpiadose, konkursuose ir varžybose:

EIL. NR.

TURINYS

DATA

ATSAKINGAS

 1.  

Projektas „Mokslo ir žinių diena“ kartu su Kybartų K. Donelaičio gimnazija.

2016-09-01

G. Vencius

 1.  

Pradinių klasių mokinių akcija “Burbulai”.

2016-09-02

Pradinių klasių mokytojos

 1.  

Akcija “Apibėk mokyklą”.

Nuo 09-13

R. Stumbrienė

I. Linkevičienė

J. Liorančienė

 1.  

Tęstinis projektas “Aš galiu rinktis”. Netradicinė integruota žmogaus saugos ir technologijų pamoka. Šiaurietiško ėjimo mokymai „Aš renkuosi sveiką laisvalaikio būdą“.

2016-09-19

I. Linkevičienė,

V. Murinienė,

A. Nacevičienė

 1.  

III-asis Solidarumo bėgimas.

2016-09-20

Kūno kultūros mokytojai

 1.  

Progimnazijos muziejininkų būrelių nariai pagerbė holokausto aukas Kybartuose ir Virbalyje.

2016-09-23

D. Leonavičienė

 1.  

Progimnazijos mokiniai dalyvavo viktorinoje, skirtoje Europos kalbų dienai paminėti Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje. Mūsų komanda laimėjo I vietą (Neringa Bubnaitytė 8a kl., Deivydas Stankevičius 8b kl., Paulius Želvys 8c kl.) .

2016-09-26

V. Žvirblienė

N. Kastanavičienė

 1.  

Progimnazijoje vyko Europos kalbų diena (radijo laida, stendai).

2016-09-26

Kalbų mokytojos

 1.  

Projektas „Sveikuolių saulė“.

2016-09-26

R. Stumbrienė

1-8 klasių auklėtojai

 1.  

Mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo rajono bendrojo ugdymo mokyklų rudens kroso varžybose. Progimnazijos komanda laimėjo

2016-09-28

V. Valiokas

 1.  

5a klasės mokiniai dalyvavo Tyrėjų naktyje K. Donelaičio gimnazijoje.

2016-09-28

J. Judickienė

 1.  

Rekonstruotos futbolo aikštelės su dirbtine danga atidarymo šventė.

2016-09-30

Administracija

 1.  

Savivaldos diena – progimnazijos bendruomenės šventė, skirta Tarptautinei Mokytojo dienai.

2016-10-07

Mokinių taryba, mokinių tėveliai, dailės, technologijų, muzikos mokytojai, 1-8 klasių auklėtojai

 1.  

Tarptautinė košės valgymo diena.

2016-10-10

R. Stumbrienė

 1.  

1-5 klasių mokinių projektas “Žaidimų ir sporto diena”.

2016-10-12

1-5 klasių auklėtojos

Kūno kultūros mokytojai

 1.  

Interaktyvi, edukacinė programa spektaklis pradinių klasių mokiniams “Meškučio fausto nuotykiai”.

2016-10-14

G. Vencius

 1.  

Aktų salėje vyko susitikimas su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių golbolo komandos nariais Gendriku Pavliukianecu ir Mariumi Ziboliumi, 2016- ųjų parolimpiadoje Rio de Žaneire laimėjusiais aukso medalius

2016-10-19

Vilkaviškio LIONS klubas

 1.  

Progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokiniams paskaita „Žalingi įpročiai“

2016-10-25

R. Stumbrienė

 1.  

Progimnazijoje vyko Vilkaviškio rajono mokyklų žaidynių kvadrato varžybos gimusiems 2006 m. ir jaunesniems mokiniams. Mūsų komanda laimėjo IV vietą.

2016-11-16

V. Valiokas

G. Vencius

 1.  

Progimnazijos mokiniai dalyvavo Kybartų „Rasos“ specialiojoje mokykloje renginyje, skirtame tolerancijos dienai „Priimk mane taikiai“.

2016-11-16

V. Bagušauskienė

I. Linkevičienė

 1.  

Progimnazijos 7-8 klasių mokiniai dalyvavo gimtosios kalbos viktorinoje „Jos pėdos Suvalkijoje įmintos“, kuri vyko Vilkaviškio Salomėjos Neries pagrindinėje mokykloje. Mūsų komanda (8b klasės mokiniai Skaistė Vaitkevičiūtė, Gabija Guntoriūtė, Gabija Gražulytė, Deivydas Stankevičius, Evija Starkevičiūtė ir 7a- Andrėja Lietuvninkaitė) užėmė II vietą. Deivydas Stankevičius dalyvavo ir eilėraščių konkurse „Skiriame Salomėjai“ ir gavo paskatinamąją nominaciją už savitą poetinį žodį.

2016-11-17

G. Literskytė- Katkevičienė

 1.  

Atvirų durų diena.

2016-11-17

Administracija

 1.  

Progimnazijoje vyko Vilkaviškio rajono futbolo žaidynių 5x5 varžybos vaikinams, gimusiems 2003 m. ir jaunesniems. Mūsų komanda laimėjo I vietą.

2016-11-22

R. Kanopa

 1.  

Progimnazijoje vyko Vilkaviškio rajono futbolo žaidynių 5x5 varžybos merginoms, gimusioms 2002 m. ir jaunesnioms. Mūsų komanda laimėjo I vietą.

2016-11-22

L. Savickas

 1.  

Progimnazijos mokiniai dalyvavo Bartninkuose vykstančiose 16-osiose Respublikinėse bėgimo varžybose, skirtose J. Basanavičiaus 165-osioms gimimo metinėms. A. Eidukaitytė II vieta savo amžiaus grupėje.

2016-11-25

V. Valiokas

 1.  

 Trečiųjų klasių mokiniai spalio – lapkričio mėn. dalyvavo nacionaliniame konkurse „Matematikos ekspertas“.

2016-11

K. Antanavičienė

 1.  

 pradinėse klasėse vyko projektas "Mes – prieš patyčias. Mes už draugystę".

2016-11-11

2016-11-18

Pradinių klasių mokytojos

 1.  

Paskaita 6 klasių mergaitėms tema “Tarp mūsų mergaičių”.

2016-11-30

R. Stumbrienė

 1.  

Projektas “AIDS diena” (video medžiaga, ekspozicija, radio laida).

2016-12-01

 

R. Stumbrienė

I.Linkevičienė

 1.  

Kybartų ,,Saulės“ progimnazijos mokiniai dalyvavo giesmių konkurse CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM Kybartų K. Donelaičio gimnazijoje. Mūsų progimnazijos 1-4 klasių kolektyvas tapo laureatais.

2016-12-05

V. Gaurienė

 1.  

Progimnazijos 7b klasės mokiniai dalyvavo Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro vykdomame projekte „Aš galiu rinktis“ Vilkaviškio S. Nėries pagrindinėje mokykloje. Mūsų komanda laimėjo IV vietą.

2016-12-08

V. Murinienė

R. Stumbrienė

 1.  

Progimnazijoje vyko zoninės futbolo žaidynių 5x5 varžybos vaikinams, gimusiems 2003 m. ir jaunesniems. Mūsų komanda tapo nugalėtoja.

2016-12-09

R. Kanopa

 1.  

Progimnazijos mokiniai dalyvavo Šventinės sakralinės muzikos popietėje Kybartų požemiuose.

2016-12-18

V. Gaurienė

G. Literskytė-Katkevičienė

 1.  

5-8 klasių mokinių adventinis konkursas “Mano klasės prakartėlė”.

2016-12-20

Tikybos, technologijų, dailės mokytojai

 1.  

Progimnazijoje vyko Vilkaviškio rajono kaimo mokyklų futbolo 5x5 (gimusių 2002 m. ir jaunesnių) varžybos.

2017-01-12

R. Kanopa

L. Savickas

 1.  

Progimnazijoje vyko visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės Gynėjų Dienai paminėti. Taip pat mieste buvo dalinamos neužmirštuolės, Sausio 13-osios atminimo simbolis.

2017-01-13

D. Leonavičienė

G. Literskytė-Katkevičienė

 1.  

Progimnazijoje vyko rajono mokyklų žaidynių šachmatų varžybos. Progimnazijos pradinių klasių komanda laimėjo II vietą, 5-8 klasių komanda- III vietą.

2017-01-19

V. Miknevičius

 1.  

Progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas.

2017-01-24

G. Literskytė- Katkevičienė

 1.  

Progimnazijos mokiniai dalyvavo religinės giesmės konkurso laureatų koncerteVilkaviškyje.

2017-01-29

V. Gaurienė

 1.  

Vilkaviškyje vyko nacionalinio raštingumo konkurso „Mažasis diktantas“ II etapas. Nugalėtoja tapo 5 klasių grupėje 5a klasės mokinė Gabrielė Kuliešiūtė, III vietą 4 klasių grupėje 4a klasės mokinys Titas Krašauskas.

2017-01-31

S. Birštonienė

I. Valaitienė

G. Literskytė- Katkevičienė

 1.  

Gautas patvirtinimas 2017-01-31 Nr. V7-68, kad mūsų progimnazija 2015-2016 metais buvo įgyvendinama Olweus patyčių ir smurto programa.

 

 

 1.  

Progimnazijoje prasidėjo projekto „Sveikatiada“ renginys „Mankštadiada“.

2017-02-06

J. Liorančienė

R. Stumbrienė

1-4 kl auklėtojos

 1.  

Progimnazijoje vyko Lietuvos mokinių technologijos olimpiados II etapas. 8c klasės mokinys Astijus Kučiauskas laimėjo III vietą konstrukcinių medžiagų grupėje, o 8b klasės mokinė Gabija Guntoriūtė- I vietą tekstilės technologijų grupėje. Gabija balandžio mėnesį vyks į respublikinę technologijų olimpiadą.

2017-02-10

V. Murinienė

D. Vaitkevičius

 1.  

Netradicinis penktadienis „Džinsų diena“.

2017-02-10

Mokinių taryba

 1.  

Progimnazijoje veikė Valentino dienos paštas

2017-02-14

Mokinių taryba

 1.  

Progimnazijos mokinių komanda dalyvavo K. Donelaičio gimnazijoje viktorinoje, skirtoje Vasario 16-ajai paminėti. Mūsų komanda laimėjo I vietą.

2017-02-15

D. Leonavičienė

 1.  

Lietuvos ir mokyklos istorijos žinovų konkursas 1-8 klasių mokiniams, skirtas Vasario 16-ajai ir 15-kos metų progimnazijos jubiliejui paminėti.

2017-02-15

D. Leonavičienė

1-8 klasių auklėtojai

 1.  

Diskoteka.

2017-02-15

Mokinių taryba

 1.  

Progimnazijoje vyko Vilkaviškio rajono 5-8 klasių mokinių matematikos čempionatas. 8b klasės mokinė Skaistė Vaitkevičiūtė laimėjo I vietą, 5a klasės mokinys Aleksas Žarskis laimėjo II vietą, 5a klasės mokinė Deimantė Varnagirytė laimėjo III vietą.

2017-02-23

Matematikos mokytojai

 1.  

Mūsų progimnazijos mokinės 3a kl. Gustė Maciulevič ir 4a kl. gustė Baltramonaitytė laimėjo I-as vietas Alvito pagrindinėje mokykloje, vykusiame rajoniniame mokinių konkurse „Kuriu Lietuvai“ III etape.

2017-02-28

S. Birštonienė

I. Zaleckienė

 1.  

Vilkaviškio rajono BLM pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurso „Mano dailus raštas puošia Lietuvos vardą“ II etapas progimnazijoje.

2017-03-02

Pradinių klasių mokytojos

 1.  

Projektas „Kaziuko mugė“.

2017-03-03

Technologijų, dailės mokytojai, 1-8 klasių auklėtojai.

 1.  

Paskaita „Kibernetinės priklausomybės prevencija“ 8c, 6a, 4b ir 8b klasių mokiniams.

2017-03-06

 1. Strakauskaitė

R. Stumbrienė

 1.  

Viktorina 7-8 kl. mokiniams „Pasitikrink žinias apie psichoaktyvias medžiagas“.

2017-03-07

R. Stumbrienė

I. Linkevičienė

 1.  

Progimnazijos mokiniai dalyvavo BLM 3-4  klasių mokinių konkurse „Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada“, Vilkaviškio pradinėje mokykloje.

2017-03-07

Pradinių klasių mokytojos

 1.  

Bulgarijos mokytojų delegacijos priėmimas „Verslumo mokykla“.

2017-03-09

G. Vencius

 1.  

Mūsų progimnazijos berniukų komanda laimėjo III vietą rajono mokyklų žaidynių 5-12 klasių mokinių smiginio (klasikinio) varžybose.

2017-03-09

V. Valiokas

 1.  

Projektas ,,Skambėk per amžius, būk laisva...." (istorija, muzika, lietuvių k.), skirtas Kovo 11- ajai ir 15 –kos metų mokyklos jubiliejui paminėti.

2017-03-10

D. Leonavičienė

G. Literskytė- Katkevičienė,

V. Gaurienė

 1.  

Progimnazijoje vyko 8-ų klasių mokinių fizikos olimpiada.

2017-03-15

J. Judickienė

 1.  

Progimnazijoje vyko rajono mokyklų žaidynių mokinių, gim. 2006 m. ir jaunesnių,  šaškių varžybos. Mūsų progimnazijos pradinių klasių I- oji komanda laimėjo I vietą, pradinių klasių II- oji komanda laimėjo III vietą ir 5-8 klasių komanda laimėjo II vietą.

2017-03-16

V. Miknevičius

 1.  

Progimnazijoje vyko matematikos „Kengūros“ konkursas.

2017-03-19

R. Jalinskienė

 1.  

Mūsų progimnazijos 1b klasės mokinė Justė Gražulytė Vilkaviškio rajono meninio skaitymo konkurse „Tėvynei iš vaiko širdelės“ laimėjo II vietą.

2017-03-22

O. Kriaučiūnienė

 1.  

Progimnazijoje pradinių klasių mokiniams koncertavo grupė „Tonika“.

2017-03-22

G. Vencius

 1.  

Progimnazijoje vyko integruota geografijos- istorijos olimpiada.

2017-03-24

D. Leonavičienė

R. Buividavičienė

 1.  

Progimnazijoje vyko Vilkaviškio r. savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 6-9 klasių mokinių geografijos olimpiada „Dėlionė“. 8b klasės mokinė Skaistė Vaitkevičiūtė laimėjo II vietą, 6a klasės mokinys Paulius Brazys laimėjo III vietą.

2017-04-05

R. Buividavičienė

 1.  

Mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo Vilkaviškio r. savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pradinių (2-4)  klasių anglų kalbos konkurse „A spelling day“ Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijoje. Antrų klasių grupėje II vietą laimėjo 2a klasės mokinys Rokas Žiburis, trečių- III vietą laimėjo 3c klasės mokinė Justė Skeltytė ir ketvirtų- II- III vietas dalijosi 4a klasės mokinė Emilija Butaitė.

2017-04-05

Anglų k. mokytojos

 1.  

Straipsnis „Santakoje“.

 

 

 1.  

7b klasės mokiniai laimėjo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro III vietos diplomą floristų darbų parodoje- konkurse „Velykos pražydo“.

2017-04-11

V. Murinienė

 1.  

Progimnazijoje mokinių tėvams ir mokytojams vyko seminaras „Mokykla ir šeima. Kaip vieniems kitus prisijaukinti“. Seminare dalyvavo daug tėvų.

2017-04-12

 1. Judickas
 1.  

Progimnazijos mokiniai dalyvavo rusų k. konkurse- festivalyje Kybartų K. Donelaičio gimnazijoje.

2017-04-21

 1. Pasaulytė
 1.  

Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre,

Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaune dalyvavo 8b klasės mokinė G. Guntoriūtė.

2017 m.
balandžio 20–21 d.

V. Murinienė

 1.  

Progimnazijos lengvaatletų komanda dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų mokinių lengvosios atletikos pavasario kroso pirmenybėse V. Miliausko atminimo taurei laimėti. 6a klasės mokinė Auksė  Eidukaitytė pripažinta viena iš geriausių bėgikių ir apdovanota atminimo taure kaip daugiausiai surinkusi  taškų.

2017-04-25

V. Valiokas

 1.  

Progimnazijos 7-ų klasių mokiniai dalyvavo prevenciniame renginyje „Nelik abejingas kito skausmui“.

2017-04-26

 1. I. Linkevičienė
 1.  

Progimnazijoje vyko Vilkaviškio rajono pradinių klasių mokinių konkurso „ŠVIESOFORAS“ II etapas. Mūsų komanda laimėjo III vietą.

2017-04-26

G. Vencius

J. Liorančienė

 1.  

Progimnazijoje vyko rajoninis 8-ų klasių mokinių fizikos čempionatas.

2017-04-26

J.Judickienė

 1.  

Progimnazijoje šokiais I-ame aukšte paminėta tarptautinė šokio diena.

2017-04-28

R. Stumbrienė 

I. Linkevičienė

 1.  

8c klasės mokinys Paulius Norvilaitis dalyvavo Vilkaviškio viešosios bibliotekos organizuotame konkurse „Skaityk ir laimėk“ ir tapo nugalėtoju. Mokinys apdovanotas ekskursija į Naisius.

2017-05-04

 

 1.  

Progimnazijoje vyko 3-5 klasių mokiniams edukacinė programa „Karaliaus Mindaugo laikų Lietuva“.

2017-05-09

Pradinių klasių mokytojos

D. Leonavičienė

 1.  

62 progimnazijos mokiniai dalyvavo Tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2017- Pavasario sesija“. Juos ruošė 9 progimnazijos mokytojai. Mūsų mokiniai ir mokytojai buvo apdovanoti 123 diplomais, 51 padėkos raštu, 11 medalių ir asmeninėmis dovanėlėmis.

2017-05-10

 1. Zaleckienė

L. Kriščiūnienė

R. Jalinskienė

S. Birštonienė

A. Mateikienė

D. Leonavičienė

G. Literskytė- Katkevičienė

I. Valaitienė

J. Abraitienė

J. Judickienė

R. Buividavičienė

 1.  

Progimnazijos mokiniai apdovanoti vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Kalbų Kengūros 2017 diplomais (auksinės kengūros- 2 diplomai, sidabrinės kengūros- 2 diplomai, oranžinės kengūros- 3 diplomai, auksinės kengūros- 2 diplomai). Taip pat apdovanoti vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis 2017“ diplomais (už labai gerai atliktą vertimą iš rusų kalbos- 7 mokiniai, už labai gerai atliktą vertimą iš anglų kalbos- 5 mokiniai)

2017-05-22

Pradinių klasių, lietuvių k., anglų k., rusų k. mokytojos

 1.  

Progimnazijoje vyko projektas, susitikimas su buvusiais auklėtiniais „Kodėl aš pasirinkau savo profesiją?“.

2017-05-26

D. Leonavičienė

 1.  

7-ų klasių projektas „Naktis mokykloje“.

2017-05-26

 1. Linkevičienė

J. Dabrišienė

A. Pasaulytė

D. Leonavičienė

A. Mateikienė

J. Abraitienė

 1.  

Progimnazijos 1-5 klasių mokinių mažasis olimpinis festivalis „Sportuoju sveikai, jaučiuosi gerai“.

2017-05-29

1-5 klasių auklėtojos

J. Liorančienė

 1.  

Ekskursijų, žygių, išvykų diena „Įžymios vietos pasakoja“.

2017-05-30

1-5 klasių auklėtojos

 1.  

Projektas  „Už laimingą vaikystę“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai (neformaliojo ugdymo būrelių, klasių grupių pasirodymai, parodos, viktorinos, konkursai, mokinių, garsinusių progimnazijos vardą, pagerbimas).

2017-06-01

6-8 klasių auklėtojai

 1.  

Progimnazijos 15 metų jubiliejaus šventė. Mokslo metų pabaigos šventė. Aštuntokų išleistuvės.

2017-06-02

Koordinacinis komitetas

 1.  

Vaikų vasaros poilsio dieninė stovykla „Vasaros keliu“.

2017-06-05

2017-06-09

 1. Linkevičienė
Atnaujinta: 2017-11-07