Neformaliojo švietimo veikla

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS

NEFORMALIOJO UGDYMO GRUPĖS

2016/2017 m. m.

 

Eil. Nr.

Būrelio pavadinimas

Valandų

skaičius

Mokinių skaičius

Vadovo vardas, pavardė

 1.  

Aktyvaus judėjimo sekcija

1

20

L. Lukoševičienė

 1.  

Aktyvaus judėjimo sekcija

1

20

R. Kriščiūnienė

 1.  

Dainavimo ansamblis

2

19

V. Gaurienė

 1.  

Siuvinėjimo būrelis

1

7

J.Abraitienė

 1.  

Saugaus eismo būrelis

1

15

J. Liorančienė

 1.  

Futbolo sekcija 1-4 kl.

2

16

R. Kanopa

 1.  

Keramikos būrelis

2

20

R. Simanavičienė

 1.  

Folkloro būrelis

1

8

I. Vaitkevičienė

 1.  

Kvadrato sekcija 3-4 klasės

2

12

G. Vencius

 1.  

Iniciatyvų būrelis

1

10

G. Vencius

 1.  

5-8 kl. dainavimo ansamblis

1

12

V. Gaurienė

 1.  

Dailės būrelis

1

10

V. Plaušinienė 

 1.  

Kvadrato sekcija 5-6 klasės

2

12

R. Šilkauskienė

 1.  

Lengvosios atletikos sekcija

2

12

V. Valiokas

 1.  

Fotografijos ir kino meno  būrelis

2

7

G. Vilimaitis

 1.  

Muzikos instrumentų būrelis

2

18

L. Daubaras

 1.  

Muziejininkų būrelis

1

7

D. Leonavičienė

 1.  

Dizaino būrelis

1

10

A.A. Nacevičienė

 1.  

Korespondentų- skaitovų būrelis

1

11

B.I. Valaitienė

1-8 klasių neformaliojo ugdymo                                      

TVARKARAŠTIS                                                          

       2016/2017 m.m.                                                   

                                                              

                                                                                       

 

 

Eil. Nr.

Mokytojai

Būreliai, sekcijos

Val. skč.

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRADIENIS

PENKTADIENIS

Vieta

Laikas

Vieta

Laikas

Vieta

Laikas

Vieta

Laikas

Vieta

Laikas

 1.  

L. Lukoševičienė

Aktyvaus judėjimo s.

1

Sporto salė

13.00-13.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

R. Kriščiūnienė

Aktyvaus judėjimo s.

1

 

 

 

 

Sporto salė

13.00-13.45

 

 

 

 

 1.  

V. Gaurienė

Dainavimo ansamblis

2

 

 

 

 

 

 

239 k.

13.00-15.00

 

 

 1.  

J. Abraitienė

Siuvinėjimo būrelis

1

 

 

 

 

306 k.

15.00-16.00

 

 

 

 

 1.  

J. Liorančienė

Saugaus eismo būrelis

1

 

 

16 k.

13.10-14.10

 

 

 

 

 

 

 1.  

R. Kanopa

Futbolo s. 1-4 kl.

2

Sporto salė

13.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

R. Simanavičienė

Keramikos būrelis

2

 

 

Metalo dirbt.

14.15-16.15

 

 

 

 

 

 

 1.  

I. Vaitkevičienė

Folkloro  būrelis

1

 

 

 

 

11 k.

13.10-14.10

 

 

 

 

 1.  

G. Vencius

Kvadrato sekcija 3-4kl.

2

Sporto salė

13.10-15.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

G. Vencius

Iniciatyvų būrelis

1

 

 

324 k.

14.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 1.  

V. Gaurienė

5-8 kl. dainavimo ansamblis

1

 

 

 

 

 

 

239 k.

15.00-16.00

 

 

 1.  

V. Plaušinienė 

Dailės b.

1

 

 

326 k.

13.00-14.00

 

 

 

 

 

 

 1.  

V. Valiokas

Lengvosios atletikos sekcija

2

 

 

D. sporto salė

13.55-14.55

M. sporto salė

13.55-14.55

 

 

 

 

 1.  

R. Šilkauskienė

Kvadrato sekcija 5-6kl.

2

 

 

M. sporto salė

13.55-14.55

 

 

D. sporto salė

13.55-14.55

 

 

 1.  

G. Vilimaitis

Fotografijos ir kino meno  būrelis

2

 

 

Aktų salė

15.00-16.00

Aktų salė

15.00-16.00

 

 

 

 

 1.  

L. Daubaras

Muzikos instrumentų būrelis

2

 

 

 

 

Kultūros centras

15.00-17.00

 

 

 

 

 1.  

D. Leonavičienė

Muziejininkų būrelis

1

 

 

205 k.

14.15-15.15

 

 

 

 

 

 

 1.  
 1. A. Nacevičienė

Dizaino būrelis

1

 

 

 

 

101 k.

15.00-16.00

 

 

 

 

 1.  
 1. I. Valaitienė

Korespondentų- skaitovų būrelis

1

 

 

 

 

303 k.

13.55-14.55

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2016-12-02