Savivalda

Mokyklos savivaldos institucijos:
Progimnazijos Taryba,
Mokytojų Taryba,
Metodinė Taryba,
Mokinių Taryba,  Progimnazijos mokinių komiteto veiklos planas:   mokiniu-komiteto-veiklos-planas.docx
Darbuotojų Taryba,
Mokomųjų dalykų metodinės grupės.

Profesinė sąjunga (pirmininkas Janina Abraitienė).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo tarybos įstatymu sudarau šios sudėties darbo tarybos rinkimų komisiją:
1. Vytautas Valiokas
2. Darius Vaitkevičius
3. Gražina Ambrazevičienė
4. Albina Morar
5. Birutė Urbonienė


Progimnazijos tarybos nuostatai
Mokinių tarybos nuostatai
Mokinių tarybos nuostatai

Atnaujinta: 2017-01-27