Savivalda

Mokyklos savivaldos institucijos:
Progimnazijos Taryba,
Mokytojų Taryba,
Metodinė Taryba,
Mokinių Taryba,  Progimnazijos mokinių komiteto veiklos planas: 

mokiniu-komiteto-veiklos-planas.docx

Darbuotojų Taryba,
Mokomųjų dalykų metodinės grupės.

Profesinė sąjunga (pirmininkas Janina Abraitienė).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo tarybos įstatymu sudarau šios sudėties darbo tarybos rinkimų komisiją:
1. Vytautas Valiokas
2. Darius Vaitkevičius
3. Gražina Ambrazevičienė
4. Albina Morar
5. Birutė Urbonienė

Savivaldos institucijų veiklos nuostatai:

progimnazijos-tarybos-nuotatai.pdf

mokytoju-tarybos-nuostatai.pdf

mokiniu-tarybos-nuostatai.pdf

Atnaujinta: 2017-06-27