Savivalda

Skelbiame Darbo Tarybos rinkimų protokolą:

hp0016.jpg

Į Darbo Tarybą iįrinkti: Sonata Birštonienė, Jolanta Malinauskienė, Darius Vaitkevičius.

 

 

Mokyklos savivaldos institucijos:
Progimnazijos Taryba,
Mokytojų Taryba,
Metodinė Taryba, Metodinės tarybos veiklos planas 2017-2018 mokslo metams:

metodines-tarybos-veiklos-planas-2017-2018-m.m.pdf
Mokinių Taryba,  Progimnazijos mokinių komiteto veiklos planas: 

mokiniu-komitetas-17-planas.pdf

Mokinių komiteto veikos planas 2017-2018 mokslo metais:

mokiniu-komitetas-1718planas.docx

Darbuotojų Taryba,
Mokomųjų dalykų metodinės grupės.

Profesinė sąjunga (pirmininkas Janina Abraitienė).

 

Savivaldos institucijų veiklos nuostatai:

progimnazijos-tarybos-nuotatai.pdf

mokytoju-tarybos-nuostatai.pdf

mokiniu-tarybos-nuostatai.pdf

Atnaujinta: 2018-01-25