Mokytojai

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo programa: mokytoju-kvalifikacijostvarka-17.pdf

Pedagogų etikos kodeksas:  pedagogu-etikos-kodeksas-1.docx

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2017-2018 MOKSLO METAMS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas
1. Agnė Nacevičienė Etika, žmogaus sauga, neformalusis ugdymas, vyr. mokytojas
2. Daiva Leonavičienė Istorija, neformalusis švietimas, vyr. mokytojas
3. Gintaras Vencius Direktoriaus pavaduotojas,II vadyb.kat., neformalusis ugdymas, vyr. mokytojas
4. Jolita Dabrišienė Spec.pedagogas - logopedas, vyr.logopedas
5. Kęstutis Rakauskas matematika, konsultacinė grupė, vyr.mokytojas
6. Linas Daubaras neformalusis ugdymas,vyr.mokytojas
7. Vilija Bagušauskienė pailgintos darbo dienos grupė, vyr. auklėtoja
8. Vilma Žvirblienė anglų kalba, vyr.mokytojas
9. Asta Pasaulytė pradinis ugdymas(etika) ir rusų kalba, vyr.mokytojas
10. Sonata Birštonienė pradinis ugdymas, vyr.mokytojas
11. Laima Kriščiūnienė pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė
12. Birutė Urbonienė pradinis ugdymas, vyr.mokytojas
13. Oksana Kriaučiūnienė pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė
14. Laimutė Lukoševičienė pradinis ugdymas,vyr.mokytojas
15. Regina Kriščiūnienė pradinis ugdymas,vyr.mokytojas
16. Irena Zaleckienė pradinis ugdymas,vyr.mokytojas
17. Rasa Šilkauskienė kūno kultūra, neformalusis ugdymas,vyr.mokytojas
18. Ingrida Valaitienė Lietuvių kalba, konsultacinė grupė,mokytoja metodininkė
19. Reda Buividavičienė geografija,vyr.mokytojas
20. Vilija Murinienė technologijos, neformalusis ugdymas,mokytoja metodininkė
21. Inga Vaitkevičienė pradinis ugdymas,vyr.mokytojas
22. Gitana Literskytė-Katkevičienė lietuvių kalba,mokytoja metodininkė
23. Darius Vaitkevičius technologijos,mokytoja metodininkas
24. Rimutė Jalinskienė matematika, konsultacinė grupė,vyr.mokytojas
25. Kristina Antanavičienė pradinis ugdymas,vyr.mokytojas
26. Janina Abraitienė chemija, biologija, gamta,vyr.mokytojas
27. Janina Judickienė fizika, gamta,mokytoja metodininkė
28. Teresė Mačiokaitė tikyba,vyr.mokytojas
29. Aušra Lukoševičiūtė tikyba,vyr.mokytojas
30. Jurgita Adomaitienė anglų kalba, vokiečių kalba,vyr.mokytojas
31. Esmeralda Čeponytė rusų kalba,vyr.mokytojas
32 Aldona Strakauskaitė Dir.pavaduotoja ugdymui, II vadyb., lietuvių kalba, mokytoj, metodininkė
33. Neringa Kastanavičienė anglų kalba,vyr.mokytojas
34. Aldona Mateikienė informacinės technologijos, matematika,vyr.mokytojas
35. Vytautas Valiokas Kūno kultūra, neformalusis ugdymas,vyr.mokytojas
36. Rimas Kanopa neformalusis švietimas
37. Gintas Vilimaitis fotografija, renginių studija
38. Ilona Galeckienė anglų kalba,mokytoja metodininkė
39. Rosida Albaitienė pradinis ugdymas,vyr.mokytojas
40. Ingrida Linkevičienė socialinė pedagogė
41. Jolanta Liorančienė pradinis ugdymas kūno kultūra,vyr.mokytojas
42. Vaida Plaušinienė dailė, neformalusis ugdymas,vyr.mokytojas
43. Arvydas Judickas Direktorius,II vadyb.,  Informacinės technologijos, fizika, vyr. mokytojas

 

 

Atnaujinta: 2017-06-26