Mokytojai

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas Vadovauja klasei
1. Agnė Nacevičienė Etika, žmogaus sauga, neformalusis ugdymas  
2. Daiva Leonavičienė istorija, neformalusis ugdymas 8c
3. Gintarė Stundžienė vokiečių ir anglų kalbos  
4. Jolita Dabrišienė Spec.pedagogas - logopedas  
5. Kęstutis Rakauskas matematika, konsultacinė grupė 8a
6. Linas Daubaras neformalusis ugdymas  
7. Vilija Bagušauskienė pailgintos darbo dienos grupė  
8. Vilma Žvirblienė anglų kalba  
9. Asta Pasaulytė pradinis ugdymas(etika) ir rusų kalba  
10. Sonata Birštonienė pradinis ugdymas 4a
11. Laima Kriščiūnienė pradinis ugdymas 4b
12. Birutė Urbonienė pradinis ugdymas 1c
13. Oksana Kriaučiūnienė pradinis ugdymas 1b
14. Laimutė Lukoševičienė pradinis ugdymas 2a
15. Regina Kriščiūnienė pradinis ugdymas 2b
16. Irena Zaleckienė pradinis ugdymas 3a
17. Rasa Šilkauskienė kūno kultūra, neformalusis ugdymas 6a
18. Ingrida Valaitienė Lietuvių kalba, konsultacinė grupė  
19. Reda Buividavičienė geografija 8b
20. Vilija Murinienė technologijos, neformalusis ugdymas 7b
21. Inga Vaitkevičienė pradinis ugdymas 3b
22. Gitana Literskytė-Katkevičienė lietuvių kalba 7a
23. Darius Vaitkevičius technologijos  
24. Rimutė Jalinskienė matematika, konsultacinė grupė  
25. Kristina Antanavičienė pradinis ugdymas 3c
26. Janina Abraitienė chemija, biologija, gamta 6b
27. Janina Judickienė fizika, gamta  
28. Teresė Mačiokaitė tikyba  
29. Aušra Lukoševičiūtė tikyba  
30. Jurgita Adomaitienė anglų kalba, vokiečių kalba 5b
31. Esmeralda Čeponytė rusų kalba  
32. Neringa Kastanavičienė anglų kalba  
33. Aldona Mateikienė informacinės technologijos, matematika 7c
34. Vytautas Valiokas Kūno kultūra, neformalusis ugdymas  
35. Rimas Kanopa neformalusis ugdymas  
36. Gintas Vilimaitis fotografija, renginių studija  
37. Ilona Galeckienė anglų kalba  
38. Rosida Albaitienė pradinis ugdymas 1a
39. Ingrida Linkevičienė socialinė pedagogė  
40. Jolanta Liorančienė pradinis ugdymas kūno kultūra  
41. Vaida Plaušinienė dailė, neformalusis ugdymas 5a
42. Arvydas Judickas Direktorius, Informacinės technologijos  
43. Aldona Strakauskaitė Direktoriaus pavaduotoja, lietuvių kalba  
44. Gintaras Vencius Direktoriaus pavaduotojas, neformalusis ugdymas  

 

 

Atnaujinta: 2016-09-04