Mokytojai

2018 METŲ MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA: kvalifikacijostvarka-18.pdf

Pedagogų etikos kodeksas:  pedagogu-etikos-kodeksas-1.pdf

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2017-2018 MOKSLO METAMS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas, klasės 2017-2018 mokslo metams
1. Agnė Nacevičienė Etika, žmogaus sauga, neformalusis ugdymas, vyr. mokytojas, etika 5-6-7-8, žmogaus sauga 5-6-7-8 klasės
2. Daiva Leonavičienė Istorija, neformalusis švietimas, vyr. mokytojas, 5-6-7-8 klasės, konsult.val.1
3. Gintaras Vencius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,II vadyb.kat., neformalusis ugdymas, pradinio ugdymo vyr. mokytojas
4. Jolita Dabrišienė Spec.pedagogas - logopedas, vyr.logopedas
5. Kęstutis Rakauskas matematika, konsultacinė grupė, vyr.mokytojas,  8abc, konsult.val.1
6. Linas Daubaras neformalusis ugdymas,vyr.mokytojas
7. Vilija Bagušauskienė pailgintos darbo dienos grupė, vyr. auklėtoja
8. Vilma Žvirblienė anglų kalba, vyr.mokytojas, 2ab, 3a, 4abc, 5a2, 5b1, 8a1
9. Asta Pasaulytė pradinis ugdymas(etika) ir rusų kalba, vyr.mokytojas, 6b1, 7a2, 7b1, 8b2, 9 val etika 1-4 kl., aukl.kl 5a
10. Sonata Birštonienė pradinis ugdymas, vyr.mokytojas, 1a klasė
11. Laima Kriščiūnienė pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė, 1b klasė
12. Birutė Urbonienė pradinis ugdymas, vyr.mokytojas, 2c klasė
13. Oksana Kriaučiūnienė pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė, 2b klasė
14. Laimutė Lukoševičienė pradinis ugdymas,vyr.mokytojas, 3a klasė
15. Regina Kriščiūnienė pradinis ugdymas,vyr.mokytojas, 3b klasė
16. Irena Zaleckienė pradinis ugdymas,vyr.mokytojas, 4a klasė
17. Rasa Šilkauskienė kūno kultūra, neformalusis ugdymas,vyr.mokytojas, 5ab, 6b, 7b, 8abc, NŠ-2, aukl.kl. 7a
18. Ingrida Valaitienė Lietuvių kalba, konsultacinė grupė,mokytoja metodininkė, 5b, 6ab,7b, konsultacinė grupė 3 val
19. Reda Buividavičienė geografija,vyr.mokytojas, 6-7-8 klasės, konsult.val.1
20. Vilija Murinienė technologijos, neformalusis ugdymas,mokytoja metodininkė, 5-6-7-8 klasės, aukl.kl. 8b
21. Inga Vaitkevičienė pradinis ugdymas,vyr.mokytojas, 4b klasė
22. Gitana Literskytė-Katkevičienė lietuvių kalba,mokytoja metodininkė, 5a, 7a, 8ab, aukl.kl 8a
23. Darius Vaitkevičius technologijos,mokytoja metodininkas, 5-6-7-8 klasės
24. Rimutė Jalinskienė matematika, konsultacinė grupė,vyr.mokytojas, 5b, 6ab, 7ab, aukl kl.5b, konsult.val.1
25. Kristina Antanavičienė pradinis ugdymas,vyr.mokytojas, 4c klasė
26. Janina Abraitienė chemija, biologija, gamta,vyr.mokytojas, 5a, 6b, Chemija 8abc, biologija 7ab,8abc, kons.val 2, aukl.kl. 7b
27. Janina Judickienė fizika, gamta,mokytoja metodininkė, 5b,6a fizika 7ab, 8abc, kons.val. 1
28. Teresė Mačiokaitė tikyba,vyr.mokytojas, 5-6-7-8, 3-4 klasės
29. Aušra Lukoševičiūtė tikyba,vyr.mokytojas, 1-2 klasės
30. Jurgita Adomaitienė anglų kalba, vokiečių kalba,vyr.mokytojas, 3b, 5b2, 6a2, 6b1, 8a2,8c, aukl.kl.6b
31. Esmeralda Čeponytė rusų kalba,vyr.mokytojas, 6a1, 6a2, 6b2, 7a1, 7b2, 8a,8c
32 Aldona Strakauskaitė Dir.pavaduotoja ugdymui, II vadyb., lietuvių kalba, mokytoj, metodininkė, 8c
33. Neringa Kastanavičienė anglų kalba,vyr.mokytojas, 2b, 4abc, 5a1, 7a2,7b2, 8b2
34. Aldona Mateikienė informacinės technologijos, matematika,vyr.mokytojas, 5-6-7-8 klasės, aukl. kl. 8c, matematika 5a kl.
35. Vytautas Valiokas Kūno kultūra, neformalusis ugdymas,vyr.mokytojas, 6a, 7b, 8abc, NŠ-2
36. Rimas Kanopa neformalusis švietimas, mokytojas
37. Gintas Vilimaitis fotografija, renginių studija, mokytojas
38. Ilona Galeckienė anglų kalba,mokytoja metodininkė, 2c, 3a, 6a1,6b2, 7a1, 7b1, 8b1
39. Rosida Albaitienė pradinis ugdymas,vyr.mokytojas, 2a klasė
40. Ingrida Linkevičienė vyresnioji socialinė pedagogė
41. Jolanta Liorančienė pradinis ugdymas kūno kultūra,vyr.mokytojas, kūno kultūra 1-2-3-4 klasėse
42. Vaida Plaušinienė dailė, neformalusis ugdymas,vyr.mokytojas, 5-6-7-8 klasės, aukl.kl. 6a

43

Justa Arlauskaitė psichologo asistentas 0,5 etato.
44. Arvydas Judickas Direktorius,II vadyb. kategorija, IT vyr, mokytojas, fizika  mokytojas

 

 

Atnaujinta: 2018-04-03