Mokyklos taryba
Mokyklos taryba renkasi kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, 17 valandą, mokytojų kambaryje.

Tarybos pirmininkas - Daiva Leonavičienė
Tarybos sekretorius -  Vilija Murinienė

2016 metų rugsėjo 29 dieną baigiasi progimnazijos tarybos kadencija. Į naują progimnazijos tarybą išrinkti:

Tėvų atstovai: Vaidas Byla, Rasa Treikauskienė, Jovita Bulevičienė, Jolanta Kairaitienė, Ilona Paužienė.

Mokinių tastovai:

  1. Neda Alansevičiūtė 8a
  2. Deimantė Kemerzūnaitė 8a
  3. Greta Skeltytė 8b
  4. Eva Matveičikaitė 8b
  5. Žilvinas Bilinskas 8c

Mokytojų atstovai: Vaida Plaušinienė, Vilija Murinienė, Inga Vaitkevičienė, Daiva Leonavičienė, Irena Zaleckienė.


Mokyklos Tarybos nuostatai: progimnazijos-tarybos-nuotatai.pdf

 

 

Atnaujinta: 2018-01-25