Mokyklos taryba
Mokyklos taryba renkasi kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, 17 valandą, mokytojų kambaryje.

Tarybos pirmininkas - Daiva Leonavičienė
Tarybos sekretorius -  Vilija Murinienė

2016 metų rugsėjo 29 dieną baigiasi progimnazijos tarybos kadencija. Į naują progimnazijos tarybą išrinkti:

Tėvų atstovai: Vaidas Byla, Rasa Treikauskienė, Jovita Bulevičienė, Jolanta Kairaitienė, Ilona Paužienė.

Mokinių tastovai: Deimantė Mackevičiūtė, Kamilė Vėgelytė, Evija Starkevičiūtė, Ugnė Račylaitė.

Mokytojų atstovai: Vaida Plaušinienė, Vilija Murinienė, Inga Vaitkevičienė, Daiva Leonavičienė, Irena Zaleckienė.

 

 

 


Mokyklos Tarybos nuostatai.
mokykltarybosnuostatai.pdf

 

Atnaujinta: 2016-12-01