Mokiniai

2015-2016 m.metus pradėjo  472   mokiniai, mokslo metus baigė   470  mokiniai, į aukštesnę klasę perkelta 449    mokinių.

2015-2016 mokslo metai

 Klasių grupės

Pažangumas (proc)

Kokybės rodiklis (proc)

Liko kurso kartoti (proc)

1-4

97,16

61,1

2,84

5-8

96,82

29,73

5,49

Viso 1-8 kl.

95,32

45,42

4,17

 

2016-2017 m.metus pradėjo 453 mokiniai, mokslo metus baigė  439 mokiniai, į aukštesnę klasę perkelta 411 mokinių.


2016-2017 mokslo metai
  Pažangumas. Kokybės rodiklis

Mokosi

nepatenkinamai

1-4 klasės 94,31 57,82 5,69
5-8 klasės 93,51 33,91 6,06
Bendras 93,91 45,87 5,87

2017-2018 mokslo metai

2017-2018 mokslo metais yra 19 1-8 klasių komplektų(10 -1-4 klasių, 9 5-8 klasių komplektai, mokosi 424 mokiniai).

SVEIKANAME MOKINIUS 2017-2018 MOKSLO METŲ I TRIMESTRĄ PABAIGUSIUS LABAI GERAIS IR GERAIS VERTINIMAIS (PIRMŪNUS):

1-4-klasiu-pirmunai.pdf

5-8-klasiu-pirmunai.pdf

TOP dešimtukas geriausių progimnazijos mokinių po I trimestro:

top_10tukas_po_i-trimestro.pdf

I-ąjį trimestrą baigė 420 mokinių. Skelbiame I trimestro mokymosi rezultatus pagal klases:

i-trimestras.pdf

II-ąjį trimestrą baigė  417 mokinių.  Skelbiame apibendrintus mokymosi rezultatus pagal klasių grupes:

ii-trimestras.pdf

II trimestro rezultatai pagal klases ir II trimestro geriausiai besimokantys mokiniai:

2017-2018m.m.-ii-antrasis-trimestras.pdf

TOP dešimtukas geriausių porgimnazijos mokinių po II trimestro:

topmokiniaipagalvidurkiusreport_20180305110519.pdf

 

UGDYMOSI REZULTATAI NUO 2002 METŲ

(2002 metais rugsėjo 1 dieną mokykla pradėjo veiklą): 

ugdymosi-rezultatai-nuo-2002-metu.pdf

 

 

 

Atnaujinta: 2018-03-06