Mokiniai

2016-2017 m.metus pradėjo 453 mokiniai, mokslo metus baigė  439 mokiniai, į aukštesnę klasę perkelta 411 mokinių.


2016-2017 mokslo metai
  Pažangumas. Kokybės rodiklis

Mokosi

nepatenkinamai

1-4 klasės 94,31 57,82 5,69
5-8 klasės 93,51 33,91 6,06
Bendras 93,91 45,87 5,87

1-4 klasių komplektų - 10, 5-8 klasių komplektų - 10

SVEIKANAME MOKINIUS 2016-2017 MOKSLO METUS PABAIGUSIUS LABAI GERAIS IR GERAIS VERTINIMAIS (PIRMŪNUS)

1-4-kl.-pirmunai.docx

5-8-klasiu-pirmunai.docx

2017-2018 mokslo metais planuojama 19 1-8 klasių komplektų.

 

 

Atnaujinta: 2017-06-26