Mokiniai

2016-2017 m.metus pradėjo 453 mokiniai, mokslo metus baigė  439 mokiniai, į aukštesnę klasę perkelta 411 mokinių.


2016-2017 mokslo metai
  Pažangumas. Kokybės rodiklis

Mokosi

nepatenkinamai

1-4 klasės 94,31 57,82 5,69
5-8 klasės 93,51 33,91 6,06
Bendras 93,91 45,87 5,87

1-4 klasių komplektų - 10, 5-8 klasių komplektų - 10

SVEIKANAME MOKINIUS 2017-2018 MOKSLO METŲ I TRIMESTRĄ PABAIGUSIUS LABAI GERAIS IR GERAIS VERTINIMAIS (PIRMŪNUS):

1-4-klasiu-pirmunai.pdf

5-8-klasiu-pirmunai.pdf

TOP dešimtukas geriausių progimnazijos mokinių po I trimestro: top_10tukas_po_i-trimestro.pdf

 

2017-2018 mokslo metais yra 19 1-8 klasių komplektų(10 -1-4 klasių, 9 5-8 klasių komplektai, mokosi 424 mokiniai).

 

I-ąjį trimestrą baigė 420 mokinių. Skelbiame I trimestro mokymosi rezultatus pagal klases: 1-trimestro-mokymosi-rezultatai-2017-2018-mokslo-metais.pdf

 

 

 

Atnaujinta: 2018-02-21