Pažangos ir pasiekimų vertinimas

Mokykloje vadovaujamasi Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Ši tvarka yra patvirtinta mokyklos tarybos, su ja supažindinti mokinių tėvai, mokiniai.

Skelbiame kėlimo į aukštesnę klasę tvarkos aprašą.


Nauja vertinimo tvarka įsigaliojo nuo 2015-09-01 dienos. Skelbiam mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką:vertinimas.pdf

 

 VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKA ĮSIGALIOJO NUO 2016-12-01

pazangostvarka.docx

 

 

 


 

 

 

Atnaujinta: 2017-03-14