Pažangos ir pasiekimų vertinimas

 VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ „SAULĖS“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA:        vertinimas.pdf               

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS:   asmenines-pazangos-stebesena-ir-fiksavimas.do

MOKYMOSI PASIEKIMŲ  GERINIMO IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMOPRIEMONIŲ APRAŠAS:                                    mokymosi-pasiekimu-ir-pagalbos-tvarkso-aprasas.docx

 

 

 

 

 


 

 

 

Atnaujinta: 2018-04-06