Priėmimo tvarka

Į Kybartų 'Saulės' progimnaziją priimami mokiniai iš šių vietovių:

Kybartų miestas, Daugėlaičių k., Kybeikių k., Bajorų k., Kybartų k., Šikšnių k., Matlaukio k., Kurpikų k., Varpučių k., Vilkupių k., Peletrūnų k., Prapuolenių k., Žagrėnų k., Paražnių k., Stanaičių k.
Lauckaimio k.; Medininkų k.; Miestlaukio k.; Molinių k.; Sakalupio l.; Skardupių k.; Stulgelių k

Esant laisvoms vietoms klasėse, priimami mokiniai ir iš kitų vietovių pagal tėvų pageidavimą.

 Adaptacinis laikoatrpis naujai atvykstantiems, iš užsienio atvykstantiems, pirmokams ir penktokams

  1. 1 ir 5 klasių mokiniams – vieno mėnesio.
  2.  Naujai atvykusiems į progimnaziją iš kitų Lietuvos mokyklų – dviejų savaičių.
  3. Atvykusiems iš užsienio – ne mažiau kaip vieno mėnesio, reikalui esant, pratęsiant adaptacinio laikotarpio trukmę.
  4.  Adaptaciniu laikotarpiu nevertinami:
    1. 1. 1 ir 5 klasių mokinių pasiekimai -  nepatenkinamais vertinimais;
    2. 2.  mokinių, atvykusių ir užsienio, pasiekimai – pažymiais. 
  5. Siekiant, kad mokiniai sėkmingai adaptuotųsi, teikiama mokytojų ir klasės auklėtojo, mokinių savanorių pagalba, progimnazijos švietimo pagalbos specialistų parama ir konsultacijos.

 

Atnaujinta: 2017-06-27