Apie mokyklą

FILOSOFIJA

Progimnazijos filosofija - rekonstrukcinė filosofija - mokomės gyventi tarp žmonių, mokomės, kad gyventume.

PRIORITETAI

 • Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies baigimas.
 • Ugdymo(-si) kokybė, formuojant mokinių vertybines nuostatas ir tobulinant mokytojų kompetencijas.
 • Progimnazijos edukacinių aplinkų turtinimas, siekiant progimnazijos, kaip ugdymo įstaigos, modernumo.
 • Nuoseklus mokinių tėvų pedagoginio švietimo plėtojimas, kokybiškas prevencinių programų įgyvendinimas, siekiant teikti nuolatinę pagalbą mokiniams ir mokyti išvengti visuomenėje esančių asmenybę žlugdančių pavojų

 

MOKINIŲ SKAIČIAUS DINAMIKA PER  DEŠIMTMETĮ

 • 2002-2003 m. m. - 753
 • 2003-2004 m. m. - 838
 • 2004-2005 m. m. - 770
 • 2005-2006 m. m. - 796
 • 2006-2007 m. m. - 758
 • 2007-2008 m. m. - 706
 • 2008-2009 m. m. - 683
 • 2009-2010 m. m. - 674
 • 2010-2011 m. m. - 666
 • 2011-2012 m. m. – 632
 • 2012-2013 m.m. – 602
 • 2013-2014 m. m. - 584
 • 2014-2015 m.m. -  575
 • 2015-2016 m.m.-   565
 • 2016-2017 m.m.-   442
 • 2017-2018 m.m.-   424

Ugdymo(-si) rezultatai nuo 2002 metų: ugdymosi-rezultatai-nuo-2002-metu.pdf

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS

1-4 klasių mokiniams - 10 būrelių;
5-8 klasių mokiniams - 10 būrelių.

Iš viso - 20 būreliai, 54 savaitinės valandos.

 

PROGIMNAZIJOJE VYKDOMI PROJEKTAI

 • Tautos nemirtingumas - jos kalboje.
 • Aš noriu, moku, galiu.
 • Lietuviški papročiai ir krikščioniškos tradicijos (su tėvais ir seneliais).
 • Žemė- mūsų namai.
 • Mielesnio draugo už knygą nėra.
 • Lietuvos Respublikos šventės.
 • Kaziuko mugė ir kt.

 

PROJEKTAI UŽ PROGIMNAZIJOS RIBŲ

 • Mažųjų futbolo aikštelių panaudojimas (su Lietuvos Futbolo federacija).
 • Baltijos vaikai - Europos vaikai (su Biskupiec pagrindine mokykla, Lenkija).
 • E -Twinning:
  • su Bialystoko pagrindine mokykla Nr.11, Lenkija; 
  • su Torūnės mokykla Nr. 7, Lenkija;
  • su Neunkirchen mokykla, Austrija. 
  • su Olštyno 2 pagrindine mokykla
 • Erasmus + - " Teacher's mobilyti - a road to success".

prezentacija.ppt

Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis:

bendradarbiavimas-su-istaigomis.pdf

Atnaujinta: 2017-12-22